Basisfilosofie

Médoc MC werkt vanuit het perspectief dat een organisatie idealiter bestaat uit een groep mensen die effectief met elkaar samenwerken, gericht op het behalen van zinvolle resultaten. Organisaties zijn te zien als levende organismen, en groei en bloei zijn natuurlijke aspecten daarvan.

Het behoort de missie van iedere organisatie te zijn om optimaal haar afnemers (klanten, opdrachtgevers, gebruikers) te bedienen. Meestal is er sprake van een ‘markt’, het platform waarop de organisatie zijn waren (en waarden) toont ten opzichte van die van concurrenten. Om zinvol te blijven dient iedere organisatie voortdurend te streven naar effectiviteitsverbetering.

Vanuit dat oogpunt is de markt niet alleen een verhandelplaats, maar ook een middel om feedback op het eigen functioneren te krijgen. Bij ontbreken van een markt, zoals dat bijvoorbeeld voor overheidsorganisaties geldt, dienen andere correctiemechanismen gehanteerd te worden. Bij het proces van continue verbetering van de effectiviteit hebben leidinggevenden een cruciale rol en verantwoordelijkheid.

Optimaal gebruik maken en verder ontwikkelen van het aanwezige potentieel is een essentiële voorwaarde voor organisatiesucces. 

Contactgegevens

Dorpstraat 40
4851CM Ulvenhout
T Tel: 076-5657059
E info@medocmc.nl
KvK 20100360

Médoc MC

Tel: (+31) 765 657 059
Mobiel: (+31) 626 174 960
Fax: (+31) 765 657 412

Postadres:
Médoc MC
Slotlaan 62A
4851EE Ulvenhout
Nederland