MOC Dimensies

 1. procesgericht vs. resultaatgericht
 2. medewerkergericht vs. werkgericht
 3. parochiaal vs. professioneel
 4. open systeem vs. gesloten systeem
 5. losse controle vs. strakke controle
 6. normatief vs. pragmatisch
 7. intern gericht vs. extern gericht
 8. centralistisch vs. decentralistisch
 9. flexibel vs. controlerend
 10. korte termijn vs. lange termijn
 11. samenwerking vs. solisme
 12. open en transparant vs. gesloten en toegedekt
 13. behoudend vs. ontwikkelingsgericht
 14. elkaar aansprekend vs. non-interventie
 15. afspraakbetrouwbaar vs. -onbetrouwbaar
 16. innovatiegericht vs. behoudend
 17. ondernemend vs. consoliderend
 18. betrokkenheid vs. afstandelijkheid
 19. mensgericht vs. resultaatgericht
 20. zakelijk vs. relatiegericht
 21. volgzaamheid vs. koppigheid
 22. tegenspraak duldend vs. tegenspraak verwerpend
 23. formeel vs. informeel
 24. praten met vs. praten over anderen (roddelcultuur)
 25. heldere doelen vs. zwalkende doelen
 26. theoretisch vs. pragmatisch
 27. individualistisch vs. groepsdruk
 28. onzekerheidsacceptatie vs. -reductie
 29. hoge acceptatie machtsafstand vs. lage acceptatie machtsafstand
 30. macho vs. zorgcultuur
 31. directe vs. indirecte communicatie
 32. bureaucratisch vs. ad hoc
 33. competitief hoog vs. competitief laag
 34. extern gevoed vs. intern gevoed
 35. idealistisch vs. pragmatisch
 36. efficiencygericht vs. spilzucht
 37. verantwoordelijkheid nemen vs. verantwoordelijkheid mijden
 38. leiding geven vs. leiding ontvangen
 39. helder communicerend vs. niet-communicerend
 40. autocratische vs. democratische stijl van leiderschap
 41. vertrouwen vs. wantrouwen
 42. superieur vs. accepterend 

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze diensten of heeft u vragen?

Neem contact op

Contactgegevens

Dorpstraat 40
4851CM Ulvenhout
T Tel: 076-5657059
E info@medocmc.nl
KvK 20100360

Médoc MC

Tel: (+31) 765 657 059
Mobiel: (+31) 626 174 960
Fax: (+31) 765 657 412

Postadres:
Médoc MC
Slotlaan 62A
4851EE Ulvenhout
Nederland