In de afgelopen jaren heeft Médoc MC een ruime ervaring opgedaan met cultuur- en organisatieverandering binnen de publieke sector en de rijksoverheid.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Auditdiensten van Ministeries VROM, BZK, Justitie, EZ, SZW: begeleiding implementatie competentiemanagement, c.q. organisatieontwikkeling
  • IODAD: begeleiding kenniskringen
  • Ministerie van Justitie: Centrum voor Loopbaanontwikkeling: competentie- en organisatieontwikkeling
  • Ministerie van Financien: MD-traject alle leidinggevenden
  • Ministerie van BZK Centrale Sector: cultuurtraject
  • GSI, The Geological Survey of India (vergelijkbaar met kadaster in Nederland)
  • Ministerie van Justitie DPO: begeleiding reorganisatietraject (incl. verandering in werkwijze en cultuur)
  • Politie Rotterdam-Rijnmond: begeleiding traject cultuurverandering Kompas 2010
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze diensten of heeft u vragen?

Neem contact op

Contactgegevens

Dorpstraat 40
4851CM Ulvenhout
T Tel: 076-5657059
E info@medocmc.nl
KvK 20100360

Médoc MC

Tel: (+31) 765 657 059
Mobiel: (+31) 626 174 960
Fax: (+31) 765 657 412

Postadres:
Médoc MC
Slotlaan 62A
4851EE Ulvenhout
Nederland